Нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгох шалгаруулах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци