373.5 тэрбум төгрөгийн Төв банкны үнэт цаас арилжааллаа

2014-03-20

Монголбанк нэг долоо хоногтой 373.5 тэрбум төгрөгийн ТБҮЦ-ыг 10.5 хувийн жигнэсэн дундаж хүүгээр арилжааллаа. Ингэснээр 2014 оны хоёрдугаар сарын 17-ны байдлаар нэг долоо хоногтой ТБҮЦ-ны үлдэгдэл 1...

Олон улсын гишүүн байгууллага боллоо

2014-03-20

ХДКорпораци нь албан ёсоор Олон улсын хадгаламжийн даатгалын холбоо /IADI/-ны 72 дахь Үндсэн гишүүн улсаар энэ оны 12 сард элсэн орлоо. Өмнө нь Монголбанк тус байгууллагын холбооны гишүүнбайсан юм. ...

Сэтгүүлчдэд зориулж сургалт зохион байгууллаа

2000-12-10

“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэвлэл, мэдээллийн ажилтнуудад зориулж Монголбанкнаас зохион байгуулдаг ээлжит сургалтыг Хадгаламжийн даатгалын корпораци ...


© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци