Олон улсын гишүүн байгууллага боллоо

2014-03-20

ХДКорпораци нь албан ёсоор Олон улсын хадгаламжийн даатгалын холбоо /IADI/-ны 72 дахь Үндсэн гишүүн улсаар энэ оны 12 сард элсэн орлоо. Өмнө нь Монголбанк тус байгууллагын холбооны гишүүнбайсан юм. ...

Сэтгүүлчдэд зориулж сургалт зохион байгууллаа

2000-12-10

“Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийн хүрээнд хэвлэл, мэдээллийн ажилтнуудад зориулж Монголбанкнаас зохион байгуулдаг ээлжит сургалтыг Хадгаламжийн даатгалын корпораци ...


© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци