КАПИТАЛ БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нөхөн төлбөр олгож байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой хамгийн их асуугдаж буй асуулт, хариулт

Капитал банк татан буугдсантай холбоотой асуулт, хариулт

_____________

Мэдээ, мэдээлэл

Хямралын дараа хадгаламжийн даатгалын тогтолцоог эрчимтэй нэвтрүүлж эхэлсэн

2019-09-12

Хадгаламжийн даатгалын корпорациас татан буугдсан Капитал банкны хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгох болсноор иргэд хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар багагүй мэдээлэлтэй болсон. Хадгаламж...


Хариуцлагатай харилцагч, хариуцлагатай банк

Даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо

Биднийг дэмжээрэй

Даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Ханш

Харилцагч байгууллагууд

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци