КАПИТАЛ БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нөхөн төлбөр олгож байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой хамгийн их асуугдаж буй асуулт, хариулт

Капитал банк татан буугдсантай холбоотой асуулт, хариулт

_____________

Мэдээ, мэдээлэл

Хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөрийн мөнгийг хаанаас, яаж олгодог вэ?

2019-07-09

Хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөрийг хадгаламжийн даатгалын сангаас олгодог бөгөөд сан нь дараахь 2 төрлийн орлогоос бүрддэг. Үүнд: Банк тус бүрт байршиж буй нийт харилцах, хадгаламжийн дүнд иж...


Даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо

Биднийг дэмжээрэй

Даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Ханш

Харилцагч байгууллагууд

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци