20 сая хүртэлх төгрөг даатгагдсан

Гадаад валютын хадгаламж эзэмшигчдийн анхааралд!

Дэлхийн мөнгөний долоо хоног 2021” аян эхэллээ

Мэдээ, мэдээлэл

Олон нийтээс журмын төсөлд санал авах тухай

2021-04-26

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу “Банк хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар хадгаламж эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх журам”-ын төслийг 30 хоногийн турш олон нийтээс с...


Даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо

Биднийг дэмжээрэй

Даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Ханш

Харилцагч байгууллагууд

© 2021 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци