Даатгалын хураамжийг хэн төлдөг вэ?

Иргэн та ямар нэгэн төлбөр хураамж төлөхгүй ба зөвхөн харилцагч банк тань хуульд заасны дагуу хадгаламжийн даатгалын хураамжийг харилцагчдынхаа өмнөөс төлдөг. Ингэснээр хадгаламж эзэмшигч та даатгалд хамрагдана. Дэлгэрэнгүй

Хадгаламжийн даатгал гэж юу вэ?

Хадгаламж татан төвлөрүүлдэг санхүүгийн байгууллага /банк/ -ын төлбөрийн чадвар муудан дампуурсан тохиолдолд хадгаламж эзэмшигчдийг алдагдлаас хамгаална. Дэлгэрэнгүй

Мэдээ, мэдээлэл

Дэлхийн хуримтлалын өдрийг Монголын хүүхдүүд Хүүхдийн Ордондоо ёслол төгөлдөр тэмдэглэлээ.

2018-10-31

Дэлхийн хуримтлалын өдрийг Монголын хүүхдүүд Хүүхдийн Ордондоо ёслол төгөлдөр тэмдэглэлээ. Авхаалж самбаа, мэдлэг оюунаараа уралдсан нийт хүүхдүүдээс шалгарсан 25 хүүхдийг Хадгаламжийн даатгалын корпо...


Биднийг дэмжээрэй

Даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо

Ханш

Даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Асуулт хариулт

1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс 2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл 3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж
1.Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч бүрийн тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, хадгаламж эзэмшигчээс тухайн банкинд төлбөл зохих зээл, хүүгийн хамт хасч тодорхойлно. 2. Хадгаламж эзэмшигч даатгалын тохиолдол бий болсон банкинд хэд хэдэн хадгаламжийн данстай бол түүний бүх дансыг нэг дансанд нэгтгэн даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно. 3. Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх даатгалын нөхөн төлбөрийн нийт хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна. 4. Хамтарсан дансан дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд даатгалын нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж тооцно.
1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4.1-д заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс 2. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн хэрэгсэл 3. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци