КАПИТАЛ БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД

Нөхөн төлбөр олгож байгаа үйл ажиллагаатай холбоотой хамгийн их асуугдаж буй асуулт, хариулт

Капитал банк татан буугдсантай холбоотой асуулт, хариулт

_____________

Мэдээ, мэдээлэл

Олон нийтээс журмын төсөлд санал авах тухай

2021-01-27

"Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу "Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн хяналт шалгалтын журам"-ын төслийг 30 хоногийн турш олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна. Ж...


Даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдийн тоо

Биднийг дэмжээрэй

Даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн үлдэгдэл (тэрбум.төг)

Ханш

Харилцагч байгууллагууд

© 2021 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци