Олон нийтээс журмын төсөлд санал авах тухай

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу “Банк хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар хадгаламж эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх журам”-ын төслийг 30 хоногийн турш олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлж байна. Иймд та бүхэн доорх линкээр орж журмын төсөлтэй танилцан, саналаа tuyatsetseg@dicom.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Төслийн нэрҮзэх
Банк хадгаламжийн даатгалын тогтолцооны талаар хадгаламж эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх журам
Download© 2021 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци