Олон нийтээс журмын төсөлд санал авах тухай

“Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-т заасны дагуу “Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”-ын төслийг 30 хоногийн турш олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна. Журмын төсөлд ирүүлэх саналаа tuul@dicom.mn имэйл хаягаар ирүүлнэ үү.”

Төслийн нэрҮзэх
Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам
Download© 2021 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци