Журамд санал авах тухай

2020 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр батдагдсан “Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-ийг мөрдөгдөх хугацаанд манай байгууллагаас “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын үед мөрдөгдөх хадгаламжийн даатгалын хураамжийн түр журам” болон “Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын үед мөрдөгдөх банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх түр журам” гэсэн түр журмуудыг батлах гэж байгаатай холбогдуулан 2020 оны 06 дугаар сарын 01-нээс 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл хадгаламж эзэмшигч, олон нийтээс санал авахаар байгууллагын цахим хуудсанд нээлттэй байршуулж байна© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци