Журмуудад санал авах тухай

“Хадгаламжийн даатгалын хураамжийн журам” болон“Банкны тайлан болон мэдээ, мэдээлэл ирүүлэх журам”- 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ноос 2019 оны 12 дүгээр сарын 01-ний өдрийг хүртэл хадгаламж эзэмшигч, олон нийтээс санал авахаар байгууллагын цахим хуудсанд нээлттэй байршуулж байна.

 

 © 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци