Монгол улс, Улаанбаатар хот 14230, Сүхбаатар дүүрэг, Нарны зам 91, Санроуд оффис 3 давхар

contacts@dicom.mn


Бидэнтэй холбоо барих

Лавлах үйлчилгээний утас
+(976) 11-370 000
Тамгын хэлтэс
+(976) 7000 8448
Хөрөнгийн удирдлага, хураамжийн хэлтэс +(976) 7018 8338
Судалгаа, эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс +(976) 7018 8448

© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци