Монгол улс, Улаанбаатар хот 14230, Сүхбаатар дүүрэг, Нарны зам 91, Санроуд оффис 3 давхар

contacts@dicom.mn


Бидэнтэй холбоо барих

Лавлах үйлчилгээний утас
+(976) 11-370 000
ЗАХИРГАА, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР
+(976) 7000 8448
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
+(976) 7012 8668
Мэдээллийн технологийн хэлтэс
+(976) 7012 8338
ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР +(976) 7018 8338
НӨХӨН ТӨЛБӨР, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ГАЗАР +(976) 7018 8448
Хянан шалгалтын хэлтэс
+(976) 7011 8448
ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР +(976) 7012 8448
Олон нийт, санхүүгийн боловсролын хэлтэс +(976) 7012 8448
САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН АЛБА +(976) 7010 8333

© 2021 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци