Гишүүн банкүүд

Монголбанкнаас банкны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан банк хадгаламж эзэмшигчдийнхээ хадгаламжийг хадгаламжийн даатгалд заавал даатгуулж, даатгалын хураамж төлдөг. Дараах банкууд хадгаламжийн даатгалд хамрагдсан.

 1. Ариг банк https://www.arigbank.mn/Home/mn
 2. Богд банк https://www.bogdbank.com/
 3. Голомтбанк https://www.golomtbank.com/
 4. Капитрон банк https://www.capitronbank.mn/mn/
 5. Кредит банк http://www.creditbank.mn/mn/
 6. Төрийн банк https://www.statebank.mn/w/mn/
 7. Тээвэр хөгжлийн банк https://www.transbank.mn/mn
 8. Улаанбаатар хотын банк http://www.ubcbank.mn/
 9. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк https://www.nibank.mn/
 10. Хаан банк https://www.khanbank.com/mn/personal
 11. Хас банк https://www.xacbank.mn/
 12. Худалдаа хөгжлийн банк http://tdbm.mn/mn/
 13. Чингис хаан банк https://www.ckbank.mn/

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци