Хадгаламжийн даатгал гэж юу вэ?

Банк дампуурсан тохиолдолд Хадгаламжийн даатгалын сангаас таны тухайн банкин дах харилцах, хадгаламжийн дансан дах 20 сая хүртэлх төгрөгийг нөхөн олгох үйл ажиллагааг хэлнэ.


© 2018 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци