Хадгаламжийн даатгал гэж юу вэ?

Хадгаламж татан төвлөрүүлдэг санхүүгийн байгууллага /банк/ -ын төлбөрийн чадвар муудан дампуурсан тохиолдолд хадгаламж эзэмшигчдийг алдагдлаас хамгаална.


© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци