Ил тод байдал

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Нэр

Үзэх

12013-2014 оны жилийн тайланDownload
22015 оны жилийн тайланDownload
32016 оны жилийн тайланDownload
42017 оны жилийн тайланDownload

Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал

НэрҮзэх
1Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 2018 оны үйл ажиллагааны орлого, зардлын төсөвDownload
2Хараат бус аудиторын 2014 оны тайланDownload
3Хараат бус аудиторын 2015 оны тайланDownload
4Хараат бус аудиторын 2016 оны тайланDownload
5Хараат бус аудиторын 2017 оны тайланDownload

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

Хуулийн нэр

Үзэх

12018 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөDownload
22018 оны худалдан авалтын тайланDownload
32019 оны худалдан авалтын төлөвлөгөөDownload

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци