Журам

Журмын нэрЖурам үзэх холбоос
1ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ ЖУРАМDownload
2ДААТГАЛЫН ТОХИОЛДОЛД ОЛОН НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭЛ ХҮРГЭХ ЖУРАМDownload
3БАНКИНД САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМDownload
4БАНКНЫ ТАЙЛАН БОЛОН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ ЖУРАМDownload
5ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙН ЖУРАМDownload
6НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ БАНКИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
Download

© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци