Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч гэж хэн бэ?

Банкинд төгрөг болон валютын харилцах, хадгаламжийн данстай иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.


© 2020 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци