Бидний тухай

Хадгаламжийн даатгалын корпораци

Үүсгэн байгуулагдсан өдөр:  2013 оны 6-р сарын 14
Монголын Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь “Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-ийн хүрээнд төрөөс үүсгэн байгуулсан ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд бөгөөд хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна.

 

Эрхэм зорилго:

Монгол улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах, банкны салбарын хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалахад оршино.

Зорилт:

  •   Иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх
  •   Банкны үйл ажиллагааны сахилга батыг сайжруулах
  •   Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах
  • Олон улсын стандартад нийцсэн хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах

 

Үйл явдлын товчоон

2013-01-10
2013-06-14
2013-08-16
2013-10-02
2013-12-21
2014-08-13
2014-10-23
2014-03-24
2015-07-24
2015-09-02
2016-07-04
2016-08-15
2017-03-16
2017-05-11
2017-05-30
2018-02-08
2018-04-01
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-22
2019-04-01
2019-04-08
2019-04-08
2019-12-13
2019-12-13

© 2021 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци