Бидний тухай

Хадгаламжийн даатгалын корпораци

Үүсгэн байгуулагдсан өдөр:  2013 оны 6-р сарын 14
Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг УИХ-аар хэлэлцэн 2013 оны 01 дүгээр сарын 10-ний өдөр баталснаар хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилго бүхий Хадгаламжийн даатгалын корпораци байгуулагдах эрх зүйн үндэс тогтсон. Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь хадгаламжийн даатгалын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах ашгийн төлөө бус, төрийн өмчит хуулийн этгээд юм.

Хадгаламжийн даатгалын корпораци нь (ХДК)2013 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдөр албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагааг банк, санхүүгийн салбарын удирдах  албан тушаалтнуудын хүрээнд зохион байгуулж, арилжааны банкуудад гишүүн банк болохыг гэрчилсэн “Гэрчилгээ”-г гардуулснаар 13 гишүүн банктайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Эрхэм зорилго:

Монгол улсын санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг хангах, банкны салбарын харилцагч, хадгаламж эзэмшигчдийн банкинд итгэх итгэлийг бэхжүүлэх, эрхэм зорилго бүхий олон улсын стандарт шаардлагад нийцэж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн хадгаламжийн даатгалын корпорацийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахад оршино.

Зорилт:

  •   Хадгаламж эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах замаар иргэдийн банкинд итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх
  •   Банкны үйл ажиллагааны сахилга батыг сайжруулах
  •   Санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангах

 

Түүхэн замнал:

2013-01-10   “Банкинд дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль” батлагдсан.

2013-06-14   Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци байгуулагдсан.

2013-08-16   Арилжааны банкуудад гэрчилгээ олгосон.

2013-10-02   Төрийн банкинд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн.

2013-12-21   Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгалын Холбоонд 72 дахь гишүүнээр элссэн.

2014-08-13   Солонгосын Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацитай санамж бичиг зурсан.

2014-10-23   Олон Улсын Хадгаламжийн Даатгалын Холбоо нь “Банкийг өөрчлөн байгуулах, нөхөн төлбөр олгох” төрлийн оны шилдгээр шалгарсан.

2015-03-24   Японы Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацитай санамж бичиг зурсан.

2015-07-24   Тайванийн Хадгаламжийн Даатгалын Корпорацитай санамж бичиг зурсан.

2015-09-02   “Санхүүгийн боловсролыг сайжруулах хөтөлбөр” хэрэгжүүлж эхэлсэн.

2016-07-04   Оросын Хадгаламжийн Даатгалын Агентлагтай санамж бичиг зурсан.

2016-08-15   Ази Номхон Далайн Бүсийн Хорооны “Актив хөрөнгийн эргэн төлөлтийг сайжруулах нь” сэдэвт семинар зохион байгуулсан.

2017-03         Дэлхийн банкаар хадгаламжийн даатгалын үндсэн зарчмаар үнэлгээ хийлгэсэн.

2017-07-16   Индонезийн хадгаламжийн даатгалын корпорацитай хамтын ажиллагааны харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан.

2017-12         “Банкинд дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн барьсан.


© 2018 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци