Удирдах зөвлөл

ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХОРОО

Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хорооны дарга:

            О.Эрдэмбилэг: Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч

Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хорооны гишүүд:

             Д.Баярсайхан: Санхүүгийн зохицуулах хорооны Дэд дарга
             Х.Бум-Эрдэнэ: Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Гүйцэтгэх захирал
             Ж.Үнэнбат: Монголын банкны холбооны Гүйцэтгэх захирал
             Д.Ганбат: Монгол банкны Хяналт шалгалтын газрын Ахлах Хянан шалгагч
             Б.Нямаа: Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга

© 2018 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци