Үндэсний хороо

 

Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хорооны дарга
О.ЭРДЭМБИЛЭГ Монголбанкны Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
Хадгаламжийн даатгалын үндэсний хорооны гишүүд
С.НАРАНЦОГТ Санхүү төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.БАЯРСАЙХАН Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэд дарга
Х.БУМ-ЭРДЭНЭ Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн Гүйцэтгэх захирал
Д.ГАНБАТ Монгол банкны Хяналт шалгалтын газрын Ахлах Хянан шалгагч
Ж.ҮНЭНБАТ Монголын банкны холбооны ерөнхийлөгч
С.МӨНГӨНЦЭЦЭГ Сангийн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Санхүүгийн хэлтсийн дарга

© 2019 Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Хадгаламжийн Даатгалын Корпораци